Assessment of women’s awareness of the skin aging process and treatment options in a cosmetology salon

Assessment of women’s awareness of the skin aging process and treatment options in a cosmetology salon Ocena świadomości kobiet o procesie starzenia się skóry oraz możliwościach zabiegowych w gabinecie kosmetologicznym Liliana Wronowska, Izabela Rodak CITE (AMA) Wronowska L, Rodak I. Ocena świadomości kobiet o procesie starzenia się skóry oraz możliwościach zabiegowych w gabinecie kosmetologicznym. Aesth…

Psychocosmetology as a support for therapy of skin diseases exacerbated by stress

Psychocosmetology as a support for therapy of skin diseases exacerbated by stress Psychokosmetologia jako wsparcie terapii chorób skóry zaostrzanych przez stres Marta Kolankowska-Trzcińska CITE (AMA) Kolankowska-Trzcińska M.Psychokosmetologia jako wsparcie terapii chorób skóry zaostrzanych przez stres. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):311-318. Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT The course of skin diseases such as psoriasis, acne, and…

Cyclodextrins – alternative carriers of active substances in cosmetics

Cyclodextrins – alternative carriers of active substances in cosmetics Cyklodekstryny – alternatywne nośniki substancji aktywnych w kosmetykach Aleksandra Jajuga, Aneta Komor, Iwona Choi, Radosław Starosta CITE (AMA) Jajuga A, Komor A, Choi I, Starosta R. Cyklodekstryny – alternatywne nośniki substancji aktywnych w kosmetykach. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):305-310. Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Due to…

Current microbiological hazards in beauty salons and guidelines for the procedure

Current microbiological hazards in beauty salons and guidelines for the procedure Aktualne zagrożenia mikrobiologiczne w gabinetach kosmetycznych oraz wytyczne dotyczące postępowania Marta Bednarek CITE (AMA) Bednarek M. Aktualne zagrożenia mikrobiologiczne w gabinetach kosmetycznych oraz wytyczne dotyczące postępowania. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):301-304. Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT The work of a cosmetologist requires direct contact…

Impact of wearing protective masks on skin condition

Impact of wearing protective masks on skin condition Wpływ noszenia maseczek ochronnych na kondycję skóry Paulina Spaleniak, Małgorzata Chmielewska CITE (AMA) Spaleniak P, Chmielewska M. Wpływ noszenia maseczek ochronnych na kondycję skóry. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):295-300. Original article / Artykuł oryginalny ABSTRACT The most common problem of clients of beauty salons is the disturbed condition…