Application and evaluation of the effectiveness of tissue stimulators in the prevention of skin aging

Application and evaluation of the effectiveness of tissue stimulators in the prevention of skin aging Zastosowanie i ocena skuteczności stymulatorów tkankowych w profilaktyce starzenia się skóry Marta Kozłowiecka, Beata Malara CITE (AMA) Kozłowiecka M, Malara B. Zastosowanie i ocena skuteczności stymulatorów tkankowych w profilaktyce starzenia się skóry. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(5):181-189. https://doi.org/10.52336/acm.2022.027 Original article /…

Skincare in atopic dermatitis – a case study

Skincare in atopic dermatitis – a case study Pielęgnacja skóry w atopowym zapaleniu skóry – studium przypadku Karolina Spałek, Marta Palacz-Wróbel CITE (AMA) Spałek K, Palacz-Wróbel M. Pielęgnacja skóry w atopowym zapaleniu skóry – studium przypadku. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(5):173-179. https://doi.org/10.52336/acm.2022.026 Case study / Studium przypadku ABSTRACT Atopic dermatitis (AD) affects an increasing population of…

The effectiveness of Jessner’s solution in combination with retinol in reducing acne lesions – a pilot study

The effectiveness of Jessner’s solution in combination with retinol in reducing acne lesions – a pilot study Skuteczność roztworu Jessnera w połączeniu z retinolem w redukcji zmian trądzikowych – badanie pilotażowe Marta Wacewicz-Muczyńska , Katarzyna Jankowska, Kaja Leszczyńska CITE (AMA) Wacewicz-Muczyńska M, Jankowska K, Leszczyńska K. The effectiveness of Jessner’s solution in combination with retinol…

Factors influencing the course of rosacea

Factors influencing the course of rosacea Czynniki wpływające na przebieg trądziku różowatego Natalia Śmietańska, Wioleta Faruga-Lewicka , Marek Kardas CITE (AMA) Śmietańska N, Faruga-Lewicka W, Kardas M. Czynniki wpływające na przebieg trądziku różowatego. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(5):161-166. https://doi.org/10.52336/acm.2022.024 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT The rosacea is a chronic skin dermatosis, which course and the…

Skin lesions in polycystic ovary syndrome

Skin lesions in polycystic ovary syndrome Zmiany skórne w zespole policystycznych jajników Paulina Maj, Helena Rotsztejn , Anna Erkiert-Polguj CITE (AMA) Maj P, Rotsztejn H, Erkiert-Polguj A. Skin lesions in polycystic ovary syndrome. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(5):155-160. https://doi.org/10.52336/acm.2022.023 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders…

The use of bee products in cosmetology and dermatology

The use of bee products in cosmetology and dermatology Zastosowanie produktów pszczelich w kosmetologii i dermatologii Weronika Barszcz, Katarzyna Wojciechowska CITE (AMA) Barszcz W, Wojciechowska K. Zastosowanie produktów pszczelich w kosmetologii i dermatologii. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(4):147-152. https://doi.org/10.52336/acm.2022.022 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Bee products such as propolis, honey, royal jelly, bee venom, are…

Physicochemical properties of selected compounds used as ultraviolet filters in cosmetics

Physicochemical properties of selected compounds used as ultraviolet filters in cosmetics Właściwości fizykochemiczne wybranych związków stosowanych jako filtry ultrafioletowe w kosmetykach Paulina Woźnica, Radosław Starosta CITE (AMA) Woźnica P, Starosta R. Physicochemical properties of selected compounds used as ultraviolet filters in cosmetics. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(4):137-145. https://doi.org/10.52336/acm.2022.021 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT A ultraviolet…

The role of stress, circadian rhythm and hormonal changes in acne tarda

The role of stress, circadian rhythm and hormonal changes in acne tarda Rola stresu, rytmu okołodobowego oraz zmian hormonalnych w trądziku późnym Anna Chałubek, Wioleta Faruga-Lewicka , Marek Kardas CITE (AMA) Chałubek A, Faruga-Lewicka W, Kardas M. Rola stresu, rytmu okołodobowego oraz zmian hormonalnych w trądziku późnym. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(4):131-136. https://doi.org/10.52336/acm.2022.020 Review article /…

Psychocosmetology – the opportunity to reduce stress in a beauty salon with the use of music therapy, massage, yoga and meditation

Psychocosmetology – the opportunity to reduce stress in a beauty salon with the use of music therapy, massage, yoga and meditation Psychokosmetologia – możliwość redukcji stresu w gabinecie kosmetologicznym z wykorzystaniem muzykoterapii, masażu, jogi i medytacji Marta Kolankowska-Trzcińska CITE (AMA) Kolankowska-Trzcińska M. Psychocosmetology – the opportunity to reduce stress in a beauty salon with the…