The use of radiofrequency and vacuum-mechanical massage in cellulite reduction. A case report

The use of radiofrequency and vacuum-mechanical massage in cellulite reduction. A case report Zastosowanie radiofrekwencji i masażu podciśnieniowo-mechanicznego w redukcji cellulitu. Opis przypadku Julia Bartosiewicz, Wioleta Faruga-Lewicka CITE (AMA) Bartosiewicz J, Faruga-Lewicka W. Zastosowanie radiofrekwencji i masażu podciśnieniowo-mechanicznego w redukcji cellulitu. Opis przypadku. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):35-41. https://doi.org/10.52336/acm.2023.004 Case study / Studium przypadku ABSTRACT Cellulite is…

Skin pigmentation – complications and side effects

Skin pigmentation – complications and side effects Zabiegi pigmentacji skóry – powikłania oraz skutki niepożądane Nina Godlewska, Małgorzata Ruprich CITE (AMA) Godlewska N, Ruprich M. Skin pigmentation – complications and side effects. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):29-34. https://doi.org/10.52336/acm.2023.003 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT The number of people who decide to get a tattoo or permanent…

The molecular mechanism of glycation. Harmful effects of advanced glycation end products (AGEs) on the skin

The molecular mechanism of glycation. Harmful effects of advanced glycation end products (AGEs) on the skin Molekularny mechanizm glikacji. Szkodliwe oddziaływania zaawansowanych produktów końcowych glikacji (AGEs) na skórę Agata Buszka CITE (AMA) Buszka A. The molecular mechanism of glycation. Harmful effects of advanced glycation end products (AGEs) on the skin. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):23-27. https://doi.org/10.52336/acm.2023.002…

Properties, forms and biological effects of vitamin C in skin therapies

Properties, forms and biological effects of vitamin C in skin therapies Właściwości, formy i działanie biologiczne witaminy C w terapiach skórnych Aleksandra Janecka CITE (AMA) Janecka A. Właściwości, formy i działanie biologiczne witaminy C w terapiach skórnych. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):17-22. https://doi.org/10.52336/acm.2022.032 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Due to its properties, vitamin C is…

Medicinal plants in nutricosmetics

Medicinal plants in nutricosmetics Rośliny lecznicze w nutrikosmetykach Anna Porębska CITE (AMA) Porębska A. Medicinal plants in nutricosmetics. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):11-15. https://doi.org/10.52336/acm.2022.033 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Nutricosmetics are nutritional supplements that affect the condition of the skin and its appendages. They are available as ampoules, capsules, or tablets which improve skin elasticity…

Mature acne as a common female dermatosis – detailing of the endocrine system

Mature acne as a common female dermatosis – detailing of the endocrine system Trądzik dojrzały jako powszechna dermatoza kobiet – wyszczególnienie układu dokrewnego Weronika Stepków CITE (AMA) Stepków W. Trądzik dojrzały jako powszechna dermatoza kobiet – wyszczególnienie układu dokrewnego. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):3-10. https://doi.org/10.52336/acm.2022.034 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT One of the most common…

Sunscreen cosmetics as basic protection against photoaging

Sunscreen cosmetics as basic protection against photoaging Kosmetyka przeciwsłoneczna jako podstawowa ochrona przed fotostarzeniem Katarzyna Uzdrowska , Magdalena Górska-Ponikowska CITE (AMA) Uzdrowska K, Górska-Ponikowska M. Sunscreen cosmetics as basic protection against photoaging. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(6):225-230. https://doi.org/10.52336/acm.2022.029 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT The natural protective mechanisms of the skin indicate the harmful effects of…

Vibration massage in cellulite reduction and body modelling

Vibration massage in cellulite reduction and body modelling Zastosowanie masażu wibracyjnego w redukcji cellulitu i modelowaniu ciała Paulina Haracz CITE (AMA) Haracz P. Vibration massage in cellulite reduction and body modelling. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(6):217-223. https://doi.org/10.52336/acm.2022.035 Original article / Artykuł oryginalny ABSTRACT Lipodystrophy is a skin disorder of a multifactorial background. It mostly appears in…

Androgenetic alopecia in males – characteristics and overview of therapies available in cosmetology and aesthetic medicine clinics

Androgenetic alopecia in males – characteristics and overview of therapies available in cosmetology and aesthetic medicine clinics Łysienie androgenowe typu męskiego – charakterystyka i przegląd terapii dostępnych w gabinetach kosmetologicznych i medycyny estetycznej Magdalena Jakubiec CITE (AMA) Jakubiec M. Androgenetic alopecia in males – characteristics and overview of therapies available in cosmetology and aesthetic medicine…

From sonar to ultrasound examination of the skin – development and characterization of the method

From sonar to ultrasound examination of the skin – development and characterization of the method Od sonaru do ultrasonograficznych badań skóry – rozwój i charakterystyka metody Sylwia Malinowska, Robert Krzysztof Mlosek CITE (AMA) Malinowska S, Mlosek RK. From sonar to ultrasound examination of the skin – development and characterization of the method. Aesth Cosmetol Med.…