KE 2/2020, vol. 9 (2)

Table of Contents High heels are the most common cause of deformities and pain in women’s feetWysokie obcasy najczęstszą przyczyną nabytych deformacji i dolegliwości bólowych w obrębie stóp u kobietFaustyna Kuros Application of sea buckthorn in cosmetologyZastosowanie oleju z rokitnika w kosmetologiiLiliana Resich-Kozieł, Kornelia Niemyska Chemical exfoliation in the cosmetology officeChemoeksfoliacja w gabinecie kosmetologicznymSvitlana Stasiorowska,…

KE 1/2020, vol. 9 (1)

Table of contents Types and causes of skin agingRodzaje oraz przyczyny starzenia się skóryLiliana Resich-Kozieł, Kornelia Niemyska Studies on the antioxidant activity of bath beer using the FRAP methodBadanie aktywności antyoksydacyjnej piwa kąpielowego metodą FRAPPatrycja Stachura, Anna Piotrowska, Olga Czerwińska-Ledwig Hand-plantar erythrodysesthesia induced by chemotherapy. Recommendations for cosmetology proceduresErytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa indukowana chemioterapią. Rekomendacje dla postępowania…

KE 6/2019, vol. 8 (6)

Table of contents Pedobarographic diagnostics in the process of educating students in cosmetology/podology and its application in podology offices in PolandDiagnostyka pedobarograficzna w procesie kształcenia studentów kierunku Kosmetologia/Podologia, a jej zastosowanie w gabinetach podologicznych w PolsceAleksandra Bitenc-Jasiejko, Katarzyna Kordus, Katarzyna Beata Głodowska The effect of UV radiation used during nail stylization on the skin of…

KE 5/2019, vol. 8 (5)

Table of contents Methods for reducing skin hyperpigmentation in the light of new scientific reportsMetody niwelowania hiperpigmentacji skóry w świetle nowych doniesień naukowychMonika Engler-Jastrzębska, Claudia Musiał, Anna Kamm Analysis of the composition of selected cosmetics for oncological patientsAnaliza składu wybranych kosmetyków dla pacjentów onkologicznychKlaudia Wszołek, Anna Piotrowska Management of rosacea therapy. Part II – home…

KE 4/2019, vol. 8 (4)

Table of contents Awareness of young people of the impact of UV rays on the skin and prevention of photoagingŚwiadomość młodego społeczeństwa na temat wpływu działania promieni UV oraz profilaktyka fotostarzenia się skóryFaustyna Kuros, Karolina Pinas, Karolina Skalska, Joanna Skupień Melanogenesis and hyperpigmentationProces melanogenezy i powstawanie przebarwieńEwa Kilian-Pięta, Mateusz Hoppe Problems of vascular skin –…

KE 3/2019, vol. 8 (3)

Table of contents Molecular basis of skin pigmentation. Etiology and prophylaxis of hyperpigmentationMolekularne podstawy pigmentacji skóry. Etiologia i profilaktyka hiperpigmentacjiMonika Engler-Jastrzębska, Anna Kamm Possibilities of using algae and ingredients derived from them in the cosmetics industryMożliwości wykorzystania glonów i składników z nich pozyskiwanych w przemyśle kosmetycznymAlicja Goraj Selected substances and methods that slow down the…

KE 2/2019, vol. 8 (2)

Table of contents Podological therapy in the case of dermatophytosis of the nailTerapia podologiczna w przypadku grzybicy dermatofitowej paznokciFaustyna Kuros Self-inflicted lesions. The role of the cosmetologist in diagnosis and therapy Samouszkodzenia skóry. Rola kosmetologa w diagnostyce i terapiiDanuta Nowicka, Edyta Janiczek-Chudy Application of selected organic acids in eliminating acne scars Wykorzystanie wybranych kwasów organicznych…

KE 1/2019, vol. 8 (1)

Table of contents The use of Vitamin E in CosmetologyZastosowanie witaminy E w kosmetologiiWioleta Czerwonka, Diana Puchalska, Renata Zarzycka-Bienias, Monika Lipińska, Robert Witek, Arkadiusz Habrat, Sabina Południak Vitamin C as an essential ingredient for human skin and factors determining its absorptionWitamina C jako niezbędny składnik dla skóry człowieka oraz czynniki determinujące jej wchłanianieEwa Kilian-Pięta Cosmetic…

KE 6/2018, vol. 7 (6)

Table of contents Possibilities of the use of aromatherapy in beauty salonsMożliwości wykorzystania aromaterapii w gabinecie kosmetycznymJulia Pal, Anna Piotrowska Active ingredients used in vascular skin care cosmetics Substancje aktywne wykorzystywane w kosmetykach do pielęgnacji skóry naczyniowejAnna Amroziak-Krezymon, Agata Czałbowska The role and action of lactobionic acid in the course of selected skin diseasesRola i działanie…

KE 5/2018, vol. 7 (5)

Table of contents  The impact of consumers’ awareness on the selection of natural cosmetics Wpływ świadomości konsumentów na wybór kosmetyków naturalnychAgata Kaźmierczak, Dominika Wcisło-Dziadecka Vitamin A. Structure and mechanism of action Witamina A. Budowa i mechanizm działaniaMalwina Zasada  Psoriasis – treatment and care in beautician’s Łuszczyca – pielęgnacja i postępowanie w gabinecie kosmetycznymDanuta Nowicka  Vitiligo. Etiopathogenesis, clinical picture…