KE 4/2018, vol. 7 (4)

Table of contents  Retinoids. Mechanism of action, properties and range of application in dermatology and cosmetology Retinoidy. Mechanizm działania, właściwości oraz zakres stosowania w dermatologii i kosmetologiiAleksandra Czarnota  Epidermolysis as a complication after peeling with pyruvic acid 45%. Case study Epidermoliza jako powikłanie po peelingu 45% kwasem pirogronowym. Opis przypadkuJoanna Klonowska  People awareness of the use of hemp…

KE 3/2018, vol. 7 (3)

Table of contents  Evaluation of the effectiveness of cosmetic preparations and treatments in people with discolorations of the face skin Ocena skuteczności preparatów i zabiegów kosmetycznych u osób z przebarwieniami skóry twarzyAmelia Lizak, Izabela Załęska, Aleksandra Matuła, Marta Morawiec, Marcin Wasylewski  Melanoma – diagnostic and therapeutic issues in the cosmetologist’s practice Czerniak – problemy diagnostyczno-terapeutyczne w praktyce kosmetologaZbyszko Chowaniec …

KE 2/2018, vol. 7 (2)

Table of contents Application of low level laser therapy in skin rejuvenation therapies Zastosowanie niskoenergetycznych źródeł światła w terapiach odmładzania skóryMarcin Wasylewski, Katarzyna Filo The art of makeup as a way to bring out the natural beauty of face Sztuka makijażu jako sposób na podkreślenie naturalnego piękna twarzyJustyna Marwicka, Kornelia Niemyska, Martyna Maj Comparison of…

KE 1/2018, vol. 7 (1)

Table of contents Public knowledge regarding the role of vitamin D3 and the necessity of monitoring the concentration of its metabolite in blood Wiedza społeczeństwa na temat roli witaminy D3 oraz konieczności monitorowania stężenia jej metabolitu we krwiAnna Smuda, Agnieszka Baran, Agata Brzozowska, Małgorzata Skórska, Izabela Załęska  Properties and application of plant phosphatidylcholine in medicine, pharmacy and cosmetology Właściwości oraz…

KE 6/2017, vol. 6 (6)

Table of contents Parabens as preservatives used in cosmetics and their effect on the apoptosis of human dermal fibroblasts Parabeny jako substancje konserwujące stosowane w preparatach kosmetycznych oraz ich wpływ na apoptozę fibroblastów skóry człowiekaJustyna Marwicka, Kornelia Niemyska, Maja Wieczorek Cosmetic ingredients of marine origin in thalassotherapy Surowce kosmetyczne pochodzenia morskiego w talasoterapiiMałgorzata Kucia The…

KE 5/2017, vol. 6 (5)

Table of contents The use of nanocarriers for topical application of vitamin C Zastosowanie nanonośników do miejscowej aplikacji witaminy CBeata Sarecka-Hujar, Radosław Balwierz Modern therapies in the reduction of late acne applied in cosmetologyNowoczesne terapie w leczeniu trądziku późnego wykorzystywane w kosmetologiiIzabela Załęska, Kinga Wilkus, Faustyna Kuros Nutrition in atopic dermatitis Żywienie w atopowym zapaleniu…

KE 4/2017, vol. 6 (4)

Table of contents Properties of hyaluronic acid and its application in cosmetology and aesthetic medicine Właściwości i zastosowanie kwasu hialuronowego w kosmetologii i medycynie estetycznejMałgorzata Kucia Application of liposomes in cosmetology Zastosowanie liposomów w kosmetologiiRadosław Balwierz, Beata Sarecka-Hujar, Dominik Marciniak, Zofia Dzierżewicz Effectiveness of sonophoresis and electroporation treatments in the evaluation of examined group Skuteczność…

KE 3/2017, vol. 6 (3)

Table of contents Actinic keratosis. A preliminary diagnosis in the cosmetology officeRogowacenie słoneczne. Wstępna diagnostyka w gabinecie kosmetologicznymEwelina Cywinska, Piotr Brzezinski Characteristics of melanoma and assessment of knowledge on malignant melanoma among studentsCharakterystyka czerniaka oraz ocena poziomu wiedzy studentów na temat czerniaka złośliwegoPatrycja Hałas An overview of plant raw materials of photoallergic and phototoxic actionPrzegląd…

KE 2/2017, vol. 6 (2)

Table of contents Properties of raspberry seed oil used in cosmeticsWłaściwości oleju z pestek malin wykorzystywane w kosmetyceNatalia Kalinowska, Izabela Nowak, Aleksandra Zielińska „Natural”, „bio-” and „eco-” cosmetics. Security guarantee or marketing?Kosmetyki „naturalne”, „biologiczne” i „ekologiczne”. Gwarancja bezpieczeństwa czy marketing?Anna Pawlik, Magdalena Niewęgłowska-Wilk, Jadwiga Kalicińska, Radosław Śpiewak Active substances derived from algae and their application…

KE 1/2017, vol. 6 (1)

Table of Contents Characteristics and reduction of facial vascular changes. Part 1. Non-invasive treatment methodsCharakterystyka i redukcja zmian naczyniowych występujących w obszarze twarzy. Cz. I Zabiegi nieinwazyjneMagdalena Rogóż Cosmetic use of mandelic acidZastosowanie kwasu migdałowego w kosmetyceKornelia Niemyska, Justyna Marwicka Gymnastics of facial muscles as a method of delaying skin aging process – a reviewGimnastyka mięśni twarzy…