Ways to prevent and reduce facial skin hyperpigmentation in a cosmetology office. The assessment of the current state of knowledge of the socjety

Ways to prevent and reduce facial skin hyperpigmentation in a cosmetology office. The assessment of the current state of knowledge of the socjety Sposoby zapobiegania i niwelowania hiperpigmentacji skóry twarzy w gabinecie kosmetologicznym. Ocena aktualnego stanu wiedzy społeczeństwa Adrianna Sadowska, Anna Kamm CITE (AMA) Sadowska A, Kamm A. Tkanka podskórna. Sposoby zapobiegania i niwelowania hiperpigmentacji…

Subcutaneous tissue. Characteristics and methods of reducing and applying adipose tissue in cosmetology and aesthetic medicine

Subcutaneous tissue. Characteristics and methods of reducing and applying adipose tissue in cosmetology and aesthetic medicine Tkanka podskórna. Charakterystyka oraz metody niwelowania i zastosowania tkanki tłuszczowej w kosmetologii i medycynie estetycznej Weronika Kononowicz CITE (AMA) Kononowicz W. Tkanka podskórna. Charakterystyka oraz metody niwelowania i zastosowania tkanki tłuszczowej w kosmetologii i medycynie estetycznej. Aesth Cosmetol Med.…

High-heeled shoes and foot pain. Negative impact on plantar pressure changes

High-heeled shoes and foot pain. Negative impact on plantar pressure changes Wysokie obcasy powodem bólu stóp. Negatywny wpływ zmiany nacisku na podeszwę Mateusz Leroch, Jakub Łaszcz, Marcin Malon, Sławomir Jarząb CITE (AMA) Leroch M, Łaszcz J, Malon M, Jarząb S. High-heeled shoes and foot pain. Negative impact on plantar pressure changes. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):347-350.…

Frequency and types of dermatological side effects of antidepressants

Frequency and types of dermatological side effects of antidepressants Częstość występowania oraz typy dermatologicznych działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych Kinga Aszklar, Anna Piotrowska CITE (AMA) Aszklar K, Piotrowska A.Częstość występowania oraz typy dermatologicznych działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):341-346. Original article / Artykuł oryginalny ABSTRACT Depression is an increasingly common disease that affects people…

Carbon dioxide in cosmetology. Effects and criteria for the selection of carboxytherapy devices

Carbon dioxide in cosmetology. Effects and criteria for the selection of carboxytherapy devices Dwutlenek węgla w kosmetologii. Efekty oraz kryteria doboru urządzeń do karboksyterapii Żaneta Kabacińska, Katarzyna Urtnowska-Joppek CITE (AMA) Kabacińska Ż, Urtnowska-Joppek K. Dwutlenek węgla w kosmetologii. Efekty oraz kryteria doboru urządzeń do karboksyterapii. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):337-340. Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT…

Impact of technological development on liability for damages

Impact of technological development on liability for damages Wpływ rozwoju technologicznego na odpowiedzialność odszkodowawczą Charlotta Lendzion CITE (AMA) Lendzion C. Wpływ rozwoju technologicznego na odpowiedzialność odszkodowawczą. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):329-336. Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT In the era of intensive technological development and computerization new tools are being implemented to work on many levels…

Assessment of women’s awareness of the skin aging process and treatment options in a cosmetology salon

Assessment of women’s awareness of the skin aging process and treatment options in a cosmetology salon Ocena świadomości kobiet o procesie starzenia się skóry oraz możliwościach zabiegowych w gabinecie kosmetologicznym Liliana Wronowska, Izabela Rodak CITE (AMA) Wronowska L, Rodak I. Ocena świadomości kobiet o procesie starzenia się skóry oraz możliwościach zabiegowych w gabinecie kosmetologicznym. Aesth…

Psychocosmetology as a support for therapy of skin diseases exacerbated by stress

Psychocosmetology as a support for therapy of skin diseases exacerbated by stress Psychokosmetologia jako wsparcie terapii chorób skóry zaostrzanych przez stres Marta Kolankowska-Trzcińska CITE (AMA) Kolankowska-Trzcińska M.Psychokosmetologia jako wsparcie terapii chorób skóry zaostrzanych przez stres. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):311-318. Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT The course of skin diseases such as psoriasis, acne, and…

Cyclodextrins – alternative carriers of active substances in cosmetics

Cyclodextrins – alternative carriers of active substances in cosmetics Cyklodekstryny – alternatywne nośniki substancji aktywnych w kosmetykach Aleksandra Jajuga, Aneta Komor, Iwona Choi, Radosław Starosta CITE (AMA) Jajuga A, Komor A, Choi I, Starosta R. Cyklodekstryny – alternatywne nośniki substancji aktywnych w kosmetykach. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):305-310. Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Due to…