KE 6/2018, vol. 7 (6)

Table of contents Possibilities of the use of aromatherapy in beauty salonsMożliwości wykorzystania aromaterapii w gabinecie kosmetycznymJulia Pal, Anna Piotrowska Active ingredients used in vascular skin care cosmetics Substancje aktywne wykorzystywane w kosmetykach do pielęgnacji skóry naczyniowejAnna Amroziak-Krezymon, Agata Czałbowska The role and action of lactobionic acid in the course of selected skin diseasesRola i działanie…

KE 5/2018, vol. 7 (5)

Table of contents  The impact of consumers’ awareness on the selection of natural cosmetics Wpływ świadomości konsumentów na wybór kosmetyków naturalnychAgata Kaźmierczak, Dominika Wcisło-Dziadecka Vitamin A. Structure and mechanism of action Witamina A. Budowa i mechanizm działaniaMalwina Zasada  Psoriasis – treatment and care in beautician’s Łuszczyca – pielęgnacja i postępowanie w gabinecie kosmetycznymDanuta Nowicka  Vitiligo. Etiopathogenesis, clinical picture…

KE 4/2018, vol. 7 (4)

Table of contents  Retinoids. Mechanism of action, properties and range of application in dermatology and cosmetology Retinoidy. Mechanizm działania, właściwości oraz zakres stosowania w dermatologii i kosmetologiiAleksandra Czarnota  Epidermolysis as a complication after peeling with pyruvic acid 45%. Case study Epidermoliza jako powikłanie po peelingu 45% kwasem pirogronowym. Opis przypadkuJoanna Klonowska  People awareness of the use of hemp…

KE 3/2018, vol. 7 (3)

Table of contents  Evaluation of the effectiveness of cosmetic preparations and treatments in people with discolorations of the face skin Ocena skuteczności preparatów i zabiegów kosmetycznych u osób z przebarwieniami skóry twarzyAmelia Lizak, Izabela Załęska, Aleksandra Matuła, Marta Morawiec, Marcin Wasylewski  Melanoma – diagnostic and therapeutic issues in the cosmetologist’s practice Czerniak – problemy diagnostyczno-terapeutyczne w praktyce kosmetologaZbyszko Chowaniec …

KE 2/2018, vol. 7 (2)

Table of contents Application of low level laser therapy in skin rejuvenation therapies Zastosowanie niskoenergetycznych źródeł światła w terapiach odmładzania skóryMarcin Wasylewski, Katarzyna Filo The art of makeup as a way to bring out the natural beauty of face Sztuka makijażu jako sposób na podkreślenie naturalnego piękna twarzyJustyna Marwicka, Kornelia Niemyska, Martyna Maj Comparison of…

KE 1/2018, vol. 7 (1)

Table of contents Public knowledge regarding the role of vitamin D3 and the necessity of monitoring the concentration of its metabolite in blood Wiedza społeczeństwa na temat roli witaminy D3 oraz konieczności monitorowania stężenia jej metabolitu we krwiAnna Smuda, Agnieszka Baran, Agata Brzozowska, Małgorzata Skórska, Izabela Załęska  Properties and application of plant phosphatidylcholine in medicine, pharmacy and cosmetology Właściwości oraz…