KE 5/2018, vol. 7 (5)

Table of contents  The impact of consumers’ awareness on the selection of natural cosmetics Wpływ świadomości konsumentów na wybór kosmetyków naturalnychAgata Kaźmierczak, Dominika Wcisło-Dziadecka Vitamin A. Structure and mechanism of action Witamina A. Budowa i mechanizm działaniaMalwina Zasada  Psoriasis – treatment and care in beautician’s Łuszczyca – pielęgnacja i postępowanie w gabinecie kosmetycznymDanuta Nowicka  Vitiligo. Etiopathogenesis, clinical picture…