KE 4/2018, vol. 7 (4)

Table of contents  Retinoids. Mechanism of action, properties and range of application in dermatology and cosmetology Retinoidy. Mechanizm działania, właściwości oraz zakres stosowania w dermatologii i kosmetologiiAleksandra Czarnota  Epidermolysis as a complication after peeling with pyruvic acid 45%. Case study Epidermoliza jako powikłanie po peelingu 45% kwasem pirogronowym. Opis przypadkuJoanna Klonowska  People awareness of the use of hemp…