KE 1/2018, vol. 7 (1)

Table of contents Public knowledge regarding the role of vitamin D3 and the necessity of monitoring the concentration of its metabolite in blood Wiedza społeczeństwa na temat roli witaminy D3 oraz konieczności monitorowania stężenia jej metabolitu we krwiAnna Smuda, Agnieszka Baran, Agata Brzozowska, Małgorzata Skórska, Izabela Załęska  Properties and application of plant phosphatidylcholine in medicine, pharmacy and cosmetology Właściwości oraz…