Selected factors determining the choice of cosmetic masks by cosmetologists

Selected factors determining the choice of cosmetic masks by cosmetologists Wybrane czynniki decydujące o wyborze masek kosmetycznych przez kosmetologów Karolina Hycnar, Magdalena Niewęgłowska CITE (AMA) Hycnar K, Niewęgłowska M. Selected factors determining the choice of cosmetic masks by cosmetologists. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(6):305-308. https://doi.org/10.52336/acm.2021.10.6.07 Original article / Artykuł oryginalny ABSTRACT A very important issue in the…

Cannabidiol – characteristic and application in cosmetology and dermatology

Cannabidiol – characteristic and application in cosmetology and dermatology Kannabidiol – charakterystyka i zastosowanie w kosmetologii i dermatologii Mirosława Grymel , Patrycja Grabiec , Kamila Nurkowska CITE (AMA) Grymel M, Grabiec P, Nurkowska K. Cannabidiol – characteristic and application in cosmetology and dermatology. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(6):299-303. https://doi.org/10.52336/acm.2021.10.6.06 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Cannabidiol (CBD)…

Comprehensive skin care with cosmetic preparations, dietary supplements and functional food

Comprehensive skin care with cosmetic preparations, dietary supplements and functional food Kompleksowa pielęgnacja skóry za pomocą preparatów kosmetycznych, suplementów diety i żywności funkcjonalnej Joanna Grzyb , Sebastian Grzyb CITE (AMA) Grzyb J, Grzyb S. Comprehensive skin care with cosmetic preparations, dietary supplements and functional food. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(6):293-297. https://doi.org/10.52336/acm.2021.10.6.05 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT…

Satisfaction as the key to attracting clients of beauty salons

Satisfaction as the key to attracting clients of beauty salons Satysfakcja kluczem do lojalności klientów salonów kosmetycznych Małgorzata Kryczka CITE (AMA) Kryczka M. Satysfakcja kluczem do lojalności klientów salonów kosmetycznych. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(6):287-292. https://doi.org/10.52336/acm.2021.10.6.04 Original article / Artykuł oryginalny ABSTRACT There are certain common features between satisfaction and loyalty. Satisfaction is a necessary, but…

The impact of Hashimoto’s disease on skin, hair, and nails

The impact of Hashimoto’s disease on skin, hair, and nails Wpływ choroby Hashimoto na skórę, włosy i paznokcie Olga Koczorowska-Talarczyk , Katarzyna Kordus CITE (AMA) Koczorowska-Talarczyk O, Kordus K. The impact of Hashimoto’s disease on skin, hair, and nails. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(6):277-285. https://doi.org/10.52336/acm.2021.10.6.03 Original article / Artykuł oryginalny ABSTRACT The thyroid is an odd…

Antioxidants as a defence against reactive oxygen species

Antioxidants as a defence against reactive oxygen species Antyoksydanty jako obrona przed reaktywnymi formami tlenu Justyna Marwicka, Anna Zięba CITE (AMA) Marwicka J, Zięba A. Antioxidants as a defence against reactive oxygen species. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(6):271-276. https://doi.org/10.52336/acm.2021.10.6.02 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Reactive oxygen species are formed as a natural product of metabolic…

The use of botanical raw materials in hair dyeing

The use of botanical raw materials in hair dyeing Zastosowanie surowców roślinnych w koloryzacji włosów Natalia Schäfer , Radosław Balwierz , Anna Krzeszewska-Zaręba , Zbigniew Skotnicki , Urszula Skotnicka-Graca , Kornelia Kalarus CITE (AMA) Schäfer N, Balwierz R, Krzeszewska-Zaręba A, et al. The use of botanical raw materials in hair dyeing. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(6):263-269.…