KE 2/2020, vol. 9 (2)

Table of Contents High heels are the most common cause of deformities and pain in women’s feetWysokie obcasy najczęstszą przyczyną nabytych deformacji i dolegliwości bólowych w obrębie stóp u kobietFaustyna Kuros Application of sea buckthorn in cosmetologyZastosowanie oleju z rokitnika w kosmetologiiLiliana Resich-Kozieł, Kornelia Niemyska Chemical exfoliation in the cosmetology officeChemoeksfoliacja w gabinecie kosmetologicznymSvitlana Stasiorowska,…

KE 1/2020, vol. 9 (1)

Table of contents Types and causes of skin agingRodzaje oraz przyczyny starzenia się skóryLiliana Resich-Kozieł, Kornelia Niemyska Studies on the antioxidant activity of bath beer using the FRAP methodBadanie aktywności antyoksydacyjnej piwa kąpielowego metodą FRAPPatrycja Stachura, Anna Piotrowska, Olga Czerwińska-Ledwig Hand-plantar erythrodysesthesia induced by chemotherapy. Recommendations for cosmetology proceduresErytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa indukowana chemioterapią. Rekomendacje dla postępowania…