PEGylated (modified with polyethylene glycol) liposomes – their structures and properties

PEGylated (modified with polyethylene glycol) liposomes – their structures and properties Liposomy PEGylowane (modyfikowane glikolem polietylenowym) – budowa i właściwości Agnieszka Pieczara, Radosław Starosta CITE (AMA) Pieczara A, Starosta R. Liposomy PEGylowane (modyfikowane glikolem polietylenowym) – budowa i właściwości. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(2):79-88. https://doi.org/10.52336/acm.2023.009 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Liposomes are nanocarriers consisting of…

Preservatives in cosmetics technology

Preservatives in cosmetics technology Środki konserwujące w technologii kosmetyków Katarzyna Uzdrowska , Magdalena Górska-Ponikowska CITE (AMA) Dołasińska ZE. Hypothyroidism, skin changes, and methods of skin care. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(2):73-78. https://doi.org/10.52336/acm.2023.008 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Preservatives are chemical compounds that, when added to a product, protect it from the growth of microorganisms. However,…

Active substances of natural origin with photoprotective effects

Active substances of natural origin with photoprotective effects Substancje czynne pochodzenia naturalnego o działaniu fotoprotekcyjnym Anna Durok, Sylwia Klasik-Ciszewska , Marta Rogalska CITE (AMA) Durok A, Klasik-Ciszewska S, Rogalska M. Substancje czynne pochodzenia naturalnego o działaniu fotoprotekcyjnym. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(2):65-72. https://doi.org/10.52336/acm.2023.007 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Ultraviolet (UV) radiation is harmful to the…

Hypothyroidism, skin changes, and methods of skin care

Hypothyroidism, skin changes, and methods of skin care Niedoczynność tarczycy a zmiany skórne i metody pielęgnacji skóry Zuzanna Ewa Dołasińska CITE (AMA) Dołasińska ZE. Hypothyroidism, skin changes, and methods of skin care. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(2):57-63. https://doi.org/10.52336/acm.2023.006 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Hypothyroidism mainly affects adults. The improper functioning of the thyroid gland results…

Diagnosis and assessment of stress urinary incontinence in women

Diagnosis and assessment of stress urinary incontinence in women Diagnostyka i sposoby oceny wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Ewelina Jankowska-Zych CITE (AMA) Jankowska-Zych E. Diagnosis and assessment of stress urinary incontinence in women. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(2):51-55. https://doi.org/10.52336/acm.2023.005 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Urinary incontinence is a disease that limits life activity and occurs…

Snail mucus as an innovative ingredient used in the cosmetology and medical industry

Snail mucus as an innovative ingredient used in the cosmetology and medical industry Śluz ślimaka jako innowacyjny składnik stosowany w kosmetologii i medycynie Eliza Wargala, Agnieszka Zalewska, Martyna Sławska, Izabela Kot CITE (AMA) Wargala E, Zalewska A, Sławska M, Kot I. Snail mucus as an innovative ingredient used in the cosmetology and medical industry. Aesth…

The use of radiofrequency and vacuum-mechanical massage in cellulite reduction. A case report

The use of radiofrequency and vacuum-mechanical massage in cellulite reduction. A case report Zastosowanie radiofrekwencji i masażu podciśnieniowo-mechanicznego w redukcji cellulitu. Opis przypadku Julia Bartosiewicz, Wioleta Faruga-Lewicka CITE (AMA) Bartosiewicz J, Faruga-Lewicka W. Zastosowanie radiofrekwencji i masażu podciśnieniowo-mechanicznego w redukcji cellulitu. Opis przypadku. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):35-41. https://doi.org/10.52336/acm.2023.004 Case study / Studium przypadku ABSTRACT Cellulite is…

Skin pigmentation – complications and side effects

Skin pigmentation – complications and side effects Zabiegi pigmentacji skóry – powikłania oraz skutki niepożądane Nina Godlewska, Małgorzata Ruprich CITE (AMA) Godlewska N, Ruprich M. Skin pigmentation – complications and side effects. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):29-34. https://doi.org/10.52336/acm.2023.003 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT The number of people who decide to get a tattoo or permanent…

The molecular mechanism of glycation. Harmful effects of advanced glycation end products (AGEs) on the skin

The molecular mechanism of glycation. Harmful effects of advanced glycation end products (AGEs) on the skin Molekularny mechanizm glikacji. Szkodliwe oddziaływania zaawansowanych produktów końcowych glikacji (AGEs) na skórę Agata Buszka CITE (AMA) Buszka A. The molecular mechanism of glycation. Harmful effects of advanced glycation end products (AGEs) on the skin. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):23-27. https://doi.org/10.52336/acm.2023.002…