Sunscreen cosmetics as basic protection against photoaging

Sunscreen cosmetics as basic protection against photoaging Kosmetyka przeciwsłoneczna jako podstawowa ochrona przed fotostarzeniem Katarzyna Uzdrowska , Magdalena Górska-Ponikowska CITE (AMA) Uzdrowska K, Górska-Ponikowska M. Sunscreen cosmetics as basic protection against photoaging. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(6):225-230. https://doi.org/10.52336/acm.2022.029 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT The natural protective mechanisms of the skin indicate the harmful effects of…

Vibration massage in cellulite reduction and body modelling

Vibration massage in cellulite reduction and body modelling Zastosowanie masażu wibracyjnego w redukcji cellulitu i modelowaniu ciała Paulina Haracz CITE (AMA) Haracz P. Vibration massage in cellulite reduction and body modelling. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(6):217-223. https://doi.org/10.52336/acm.2022.035 Original article / Artykuł oryginalny ABSTRACT Lipodystrophy is a skin disorder of a multifactorial background. It mostly appears in…

Androgenetic alopecia in males – characteristics and overview of therapies available in cosmetology and aesthetic medicine clinics

Androgenetic alopecia in males – characteristics and overview of therapies available in cosmetology and aesthetic medicine clinics Łysienie androgenowe typu męskiego – charakterystyka i przegląd terapii dostępnych w gabinetach kosmetologicznych i medycyny estetycznej Magdalena Jakubiec CITE (AMA) Jakubiec M. Androgenetic alopecia in males – characteristics and overview of therapies available in cosmetology and aesthetic medicine…

From sonar to ultrasound examination of the skin – development and characterization of the method

From sonar to ultrasound examination of the skin – development and characterization of the method Od sonaru do ultrasonograficznych badań skóry – rozwój i charakterystyka metody Sylwia Malinowska, Robert Krzysztof Mlosek CITE (AMA) Malinowska S, Mlosek RK. From sonar to ultrasound examination of the skin – development and characterization of the method. Aesth Cosmetol Med.…

Bakuchiol – a plant-based retinol. The review article

Bakuchiol – a plant-based retinol. The review article Bakuchiol – roślinny retinol. Przegląd literatury Marta Wysocka CITE (AMA) Wysocka M. Bakuchiol – a plant-based retinol. The review article. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(6):199-201. https://doi.org/10.52336/acm.2022.031 Review article / Artykuł przeglądowy ABSTRACT Bakuchiol is a plant-derived substance that is more and more used by cosmetics manufacturers as an…

Vinotherapy in cosmetology – the importance of cosmetic materials obtained from grapevines and wine

Vinotherapy in cosmetology – the importance of cosmetic materials obtained from grapevines and wine Winoterapia w kosmetologii – znaczenie surowców kosmetycznych pozyskiwanych z winorośli właściwej i wina Anna Piotrowska , Emilia Gardżała, Anna Grodecka CITE (AMA) Piotrowska A, Gardżała E, Grodecka A. Winoterapia w kosmetologii – znaczenie surowców kosmetycznych pozyskiwanych z winorośli właściwej i wina. Aesth…

Application and evaluation of the effectiveness of tissue stimulators in the prevention of skin aging

Application and evaluation of the effectiveness of tissue stimulators in the prevention of skin aging Zastosowanie i ocena skuteczności stymulatorów tkankowych w profilaktyce starzenia się skóry Marta Kozłowiecka, Beata Malara CITE (AMA) Kozłowiecka M, Malara B. Zastosowanie i ocena skuteczności stymulatorów tkankowych w profilaktyce starzenia się skóry. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(5):181-189. https://doi.org/10.52336/acm.2022.027 Original article /…

Skincare in atopic dermatitis – a case study

Skincare in atopic dermatitis – a case study Pielęgnacja skóry w atopowym zapaleniu skóry – studium przypadku Karolina Spałek, Marta Palacz-Wróbel CITE (AMA) Spałek K, Palacz-Wróbel M. Pielęgnacja skóry w atopowym zapaleniu skóry – studium przypadku. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(5):173-179. https://doi.org/10.52336/acm.2022.026 Case study / Studium przypadku ABSTRACT Atopic dermatitis (AD) affects an increasing population of…

The effectiveness of Jessner’s solution in combination with retinol in reducing acne lesions – a pilot study

The effectiveness of Jessner’s solution in combination with retinol in reducing acne lesions – a pilot study Skuteczność roztworu Jessnera w połączeniu z retinolem w redukcji zmian trądzikowych – badanie pilotażowe Marta Wacewicz-Muczyńska , Katarzyna Jankowska, Kaja Leszczyńska CITE (AMA) Wacewicz-Muczyńska M, Jankowska K, Leszczyńska K. The effectiveness of Jessner’s solution in combination with retinol…