KE 2/2019, vol. 8 (2)

Table of contents Podological therapy in the case of dermatophytosis of the nailTerapia podologiczna w przypadku grzybicy dermatofitowej paznokciFaustyna Kuros Self-inflicted lesions. The role of the cosmetologist in diagnosis and therapy Samouszkodzenia skóry. Rola kosmetologa w diagnostyce i terapiiDanuta Nowicka, Edyta Janiczek-Chudy Application of selected organic acids in eliminating acne scars Wykorzystanie wybranych kwasów organicznych…