KE 4/2017, vol. 6 (4)

Table of contents Properties of hyaluronic acid and its application in cosmetology and aesthetic medicine Właściwości i zastosowanie kwasu hialuronowego w kosmetologii i medycynie estetycznejMałgorzata Kucia Application of liposomes in cosmetology Zastosowanie liposomów w kosmetologiiRadosław Balwierz, Beata Sarecka-Hujar, Dominik Marciniak, Zofia Dzierżewicz Effectiveness of sonophoresis and electroporation treatments in the evaluation of examined group Skuteczność…