KE 1/2013, vol. 2 (1)

Table of contents The role of lamellar lipid layers in the skin penetration Katarzyna Cieślik-Boczula, Agata Jaszczyszyn, Kazimierz Gąsiorowski, Piotr Świątek, Wiesław Malinka Evaluation of pigmented lesions and methods of their removal Arkadiusz Samojedny, Sławomir Wilczyński, Krzysztof Koniewicz The influence of patients personality on their expectations towards aesthetic medicine practices Andrzej Kępa Sepsis – what…